Přehled služeb

Akviziční služby

Akvizice, katalogizace a odpisy monografií
Akvizice a evidence periodik
Zajištění elektronických informačních zdrojů
Evidence a uskladnění VŠ kvalifikačních prací
Zajištění vazby periodik
Katalogy a seznamy [odkaz], Historická kartotéka [č. dv. 222]

Výpůjční služby

Výpůjční protokol a studijní prostory

  • Výpůjční oddělení s výpůjčním protokolem a výběrem literatury [č. dv. 218] (příruční knihovna, studijní fond, denní tisk, český lékopis), 6 studijních míst
  • Studovna 1 [č. dv. 219] — volný výběr periodik běžného roku, Sbírka zákonů, věstníky, 24 studijních míst, 3 počítače + Wi-Fi
  • Studovna 2 [č. dv. 220] — vázané časopisy cca pět let zpátky, Chemical Abstracts od r. 1920, 13 studijních míst
  • Studovna lékopisů [č. dv. 217] — historické a zahraniční lékopisy, Pharmazeutische Stoffliste, 1 studijní místo

Na požádání zajistíme literaturu z deponátních knihoven na katedrách FaF nebo z našeho depozitáře (monografie, kopie článků ze starších periodik)
Meziknihovní výpůjční služba pro naše čtenáře [odkaz]
Katalogy a seznamy [odkaz], Historická kartotéka [č. dv. 222]

Další

Meziknihovní výpůjční služba pro ostatní knihovny ČR [odkaz]
Evidence publikační činnosti na FaF [odkaz]
Distribuce fakultního časopisu "Folia Pharmaceutica" [odkaz]

© Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové, Česká republika
Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. | Powered by Kentico