Elektronické informační zdroje (EIZ)

E I Z

Univerzita i sama fakulta předplácí množství elektronických informačních zdrojů, bez kterých si dnes těžko lze představit vědeckou práci a studium. Přístup pro naše čtenáře je zajištěm až na výjimky rozpoznáním IP adresy fakultní počítačové sítě, je tedy zcela automatický. Pokud je potřeba přistupovat k placeným zdrojům odjinud než z budovy fakulty (např. při práci z domova), je možno použít vzdálený přístup. K placeným zdrojům přistupují i další zdroje volné (PubMed, Medvik, patentové databáze, encyklopedie...).

Elektronické informační zdroje – Praktický průvodce EIZ na UK

Praktická příručka online i ke stažení. Co jsou e-zdroje, kde je vyhledávat a jak do nich vstupovat? Jak citovat, jak si ulehčit elektronicko-informační život na univerzitě...

Thumbnail

Příručka pro práci s e-zdroji na UK

1. Portály a metazdroje k předplaceným i volným zdrojům:

 


(http://ezdroje.cuni.cz/)

Portál elektronických zdrojů Univerzity Karlovy (známý též pod zkratkou PEZ) zpřístupňuje na jednom místě informace o všech elektronických informačních zdrojích (EIZ) dostupných na UK. Tyto EIZ jsou přístupné studentům (včetně těch s přerušeným studiem), zaměstnancům a vyučujícím. 

EIZ jsou na Portálu řazeny dle abecedy, oborů nebo fakult/součástí. Dále existuje kategorie volně přístupných zdrojů a zkušebních přístupů.(http://www.infozdroje.cz/)
Infozdroje.cz je portál firmy Albertina icome Praha, který na základě identifikace IP adresy zobrazuje dostupné EIZ, a to jak poskytnuté samotnou AiP, tak i ostatní.


(http://ezb.nkp.cz/)
Elektronische Zeitschriftenbibliothek (Elektronická knihovna časopisů) je služba univerzitní knihovny v Řezně (SRN) dalším knihovnám po celé Evropě. Jedná se o jednotné rozhraní pro přístup ke všem elektronickým časopisům, které danná knihovna platí, jakož i k časopisům volně dostupným. Také v Čechách tuto službu využívá několik knihoven, včetně NKČR.

 

2. Jednotlivé předplacené EIZ:


(http://webofknowledge.com/)
  • Web of Science — služba poskytující pomocí jedinečných vyhledávacích metod a citačních vazeb přístup k novějším i retrospektivním multidisciplinárním informacím z přibližně 8 500 prestižních vědeckých časopisů.
  • Journal Citation Reports — zdroj pro hodnocení a porovnávání časopisů za použití citačních dat ze 8 500 vědecko-technických časopisů; nejdůležitějším uváděným údajem je Impact Factor.


(http://gateway.ovid.com/..........)
  • Journals@Ovid — několik set lékařských časopisů s plnými texty + Nature.
  • Ovid Medline — biomedicínská bibliografická databáze Národní lékařské knihovny USA.
  • EBM Reviews — kolekce databází zaměřených na Evidence-Based Medicine (medicínu založenou na důkazech).
  • Embase — (Excerpta Medica Database) — bibliografická databáze zaměřená na biomedicínu a farmakologii.
  • Biological Abstracts — bibliografická databáze zaměřená na přírodní vědy.
  • Zoological Record — bibliografická databáze zaměřená na biologii zvířat.


(http://www.uptodate.com/)
UpToDate® je lékařský faktografický informační zdroj na podporu klinických rozhodování, obsahující doporučení založená na důkazech. Zahrnuje v sobě i databázi léčiv a jejich interakcí (Lexicomp®). Do vyhledávacího políčka zadejte termín či frázi s názvem nemoci, s příznaky, s léčebným postupem nebo s lékem či lékovou skupinou.


(http://www.micromedexsolutions.com/...)
Micromedex® poskytuje mnoho databází a pomůcek z oblasti zdravotnictví, farmacie a toxikologie, jako např. DRUGDEX®, Physicians' Desk Reference®, USP DI®, Martindale, POISINDEX® a další. K prohledání databází použijte kolonku na hlavní stránce pro vložení názvu léku, substance nebo nemoci.


(http://search.proquest.com/..........)
ProQuest Central je informační zdroj oborově členěný na databáze příbuzných periodik, pokrývajících společenské vědy, obchod, medicínu, aplikované přírodní vědy, výpočetní a telekomunikační techniku. Počet periodik, které jsou zde k dispozici je cca 12 000, z větší části s plnými texty článků.


(http://site.ebrary.com/..........)
Ebrary je obří databáze téměř milionu knih a dalších zdrojů. Předplatné zpřístupňuje plné texty více než 70 tis. titulů (kolekce Academic Complete™ rozšířená o učebnice z nakladatelství Karolinum).


(http://www.ulrichsweb.com/)
UlrichsWeb™ je bibliografická databáze poskytující autoritativní informace o více než 300 000 světových periodicích všech oborů, pravidelných i nepravidelných, volných i placených. Uvádí např. název, vydavatele, ISSN, rok vzniku a odkaz na online verzi.


(http://www.oxfordjournals.org/)
Oxford Journals zprostředkovává plnotextový přístup k časopisům z nakladatelství Oxford University Press (celkem skoro 200 titulů).


(http://search.ebscohost.com/)
EBSCOhost® je on-line systém nakladatelství EBSCO, poskytující obsahy periodik ve formě několika bibliografických a plnotextových databází.


(http://www.scopus.com/)
Scopus™ od společnosti Elsevier je vůbec největší abstraktová, citační a referenční databáze na světě. Pokrývá více než 21 000 titulů od 5000 vydavatelů, celkem přes 50 miliónů záznamů, k čemuž poskytuje mocné vyhledávací a analytické nástroje.


(http://www.sciencedirect.com/)
ScienceDirect® poskytuje přístup k časopisům z nakladatelství Elsevier. Plné texty jsou k dispozici pouze v předplacené kolekci (přes 200 titulů označených zelenou ikonkou).


(http://link.springer.com/)
SpringerLink je plnotextový zdroj časopisů a knih nakladatelství Springer a Kluwer z oblasti přírodních věd, klinické medicíny a biomedicíny, fyziky, techniky, matamatiky, počítačů, společenských věd a ekonomie.


(http://onlinelibrary.wiley.com/)
Wiley Online Library® poskytuje plnotextový přístup do vybraných produktů nakladatelství John Wiley & Sons a Blackwell (většina z 1500 časopisů, knihy, databáze /The Cochrane Library/).


(http://informahealthcare.com/)
Informa Healthcare poskytuje hodnotné časopisy a e-knihy z medicíny a farmacie. V předplacené kolekci se nalézá většina z 250 časopisů.

Přístup z PEZ

Zdroj Reaxys® v sobě kombinuje obsah prestižních databází CrossFire Beilstein, CrossFire Gmelin a Patent Chemistry Database. K těmto informacím poskytuje přímočarý webový přístup bez klientského programu. O produktuNápověda.


Přístup z PEZ

SciFinder prohledává širokou databázi z oblasti chemie a souvisejících oborů, poskytuje snadný přístup k nejdůvěryhodnějšímu souboru chemických látek, reakcím a odkazům na světovou literaturu. Je vyhledávacím nástrojem nad elektronickou podobou Chemical Abstracts (CAS). 

Pro práci se SciFinder je potřeba si vytvořit uživatelské konto. Konto se vytvoří automaticky přihlášením pomocí Shibboleth. V případě, že už konto máte vytvořené na stejnou emailovou adresu jako tu v CAS, budou účty spojeny.(http://pubs.acs.org/)
Vydavatelství Americké chemické společnosti poskytuje plné texty u předplacených časopisů ze své produkce.


Přístup z PEZ
Přístup k plným textům časopisů z vydavatelství Royal Society of Chemistry.


(http://www.ingentaconnect.com/)
Přístup k plným textům časopisu Die Pharmazie na stránce IngentaConnect.


(http://www.akademiai.com/)
Přístup k plným textům časopisu JPC - Journal of Planar Chromatography - Modern TLC na stránce Akadémiai Journals Online.


(http://www.thieme-connect.de/..........)
Přístup k plným textům časopisu Planta Medica na stránce Thieme Connect.


(http://www.sciencemag.org/)
Science je renomovaný vědecký týdeník. Pro UK je zajištěn přístup k plným textům a dalšímu obsahu na sciencemag.org (archiv čísel 1997-...).


(http://www.pharmdata.cz/)
Firma PharmData sro. poskytuje podrobné údaje o lécích a dalších výrobcích prodávaných v lékárnách. Do jednotné formy zpracovává SPC (souhrn údajů o výrobku). Je správcem PDK číselníku, který usnadňuje identifikaci výrobku. Pro vyhledávání nad rámec volně dostupných dat a funkcí přistupujte pouze z fakultní sítě a vložte login: FAFUK a heslo: PDK.

 

3. Volné zdroje a další užitečné odkazy:

Portály a hledací stroje

13:48 9.2.2016

© Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Heyrovského 1203, 500 03 Hradec Králové, Česká republika
Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. | Powered by Kentico