Prodejna skript /// Textbook shop

Otevírací doba prodejny

Úterý | Tuesday 10 - 12
Středa | Wednesday 13 - 15

Prodejna skript se nachází v prostorách SVKI, číslo dveří 927.

Novinky 2019

ZÁKLADY Višnovský… Základy vědecké práce ve farmacii a v medicíně 125,—
  Dohnal Studijní texty k dějinám farmacie 180,—
  Vlček… Základy farmakoepidemiologie, farmakoekonomiky a farmakoinformatiky ▲ 120,—
  Opletal… Lék a jeho vývoj v dějinách 120,—
MAT+STAT Klemera Aplikovaná matematika. Vybrané kapitoly pro studující farmacie 160,—
  Klemera… Základy aplikované statistiky pro studující farmacie 69,—
FYZCHEM+BIOFYZ   Lázníčková… Základy fyzikální chemie 190,—
  Lázníčková… Fyzikální chemie pro posluchače farmacie II. díl 85,—
  Kubíček Výpočty z fyzikální chemie I. 70 / 80,—
  Kubíček Praktická cvičení z fyzikální chemie 80,—
  Ďoubal… Mechanické chování viskoelastických těles 155,—
  Kuchařová… Praktická cvičení z biofyziky  110,—
ANORGANIKA Klimešová… Základy obecné chemie pro farmaceuty 190,—
  Klimešová… Seminární cvičení z obecné a anorganické chemie 135,—
  Hrabálek… Chemická laboratorní technika pro farmaceuty 120,—
ORGANIKA Waisser… Názvosloví organických sloučenin 180,—
  Waisser… Fyzikální metody organické chemie 270,—
  Hrabálek… Laboratorní cvičení z organické chemie pro farmaceuty 175,—
FARMCHEMA Hartl… Farmaceutická chemie I. 135,—
  Doležal… Farmaceutická chemie léčiv působících na autonomní nervový systém 160,—
  Doležal… Farmaceutická chemie léčiv působících na centrální nervový systém 200,—
  Doležal… Farmaceutická chemie III. (nové vydání 2022) 360,—
  Hartl… Farmaceutická chemie IV. 180,—
  Zimčík… Farmaceutická chemie. Návody k praktickým cvičením 105,—
  Doležal  Technologie syntetických léčiv 100,—
ANALYTIKA Karlíček… Analytická chemie pro farmaceuty 190,—
  Karlíček… Analytická chemie. Protokoly ke kvalitativní anorganické a organické analýze a ke kvantitativní analýze 125,—
BIOCHEMIE Ledvina… Biochemie pro studující medicíny 430,—
  Skálová… Základní biochemické dráhy v buňce 135,—
  Boušová… General biochemistry : practical classes for students of pharmacy 95,—
  Skálová… Metabolismus léčiv a jiných xenobiotik 180,—
  Beránek… Vybrané kapitoly z klinické biochemie pro studijní program Zdravotnická bioanalytika 220,—
  Beránek Molekulární genetika pro bioanalytiky 340,—
  Netopilová… Vybrané kapitoly z patobiochemie I. 250,—
  Dršata… Vybrané kapitoly z patobiochemie II. - patologické stavy 200,—
FARMAKOLOGIE Geršl… Farmakologie pro farmaceuty II. 90,—
  Fendrich… Farmakologie pro farmaceuty III. 180,—
  Pourová… Farmakologie pro farmaceuty IV. 105,—
  Lamka… Veterinární léčiva pro posluchače farmacie 190,—
  Ducháček… Veterinární vademecum pro farmaceuty 135,—
BOTANIKA Votrubová Anatomie rostlin [pouze e-kniha] 220,—
  Pavlová Fyziologie rostlin 105,—
  Pavlová… Růst a vývoj rostlin 325,—
  Jahodář Farmaceuticky významné semenné rostliny 410,—
  Jahodář Rostliny způsobující otravy 390,—
  Polášková… Úvod do ekologie a ochrany životního prostředí 335,—
  Opletal… Přírodní látky a jejich biologická aktivita sv. 2 440,—
GNOSIE Spilková… Farmakognozie 370,—
  Dušek… Praktická cvičení z farmakognosie  110,—
  Sikyta… Biotechnologie pro farmaceuty 150,—
BIO+MEDICÍNA Bossaert… Kardiopulmonální resuscitace a automatizovaná externí defibrilace ▲ 120,—
  Bencko… Hygiena a epidemiologie 250,—
  Hronek… Praktická cvičení z morfologie a fyziologie 135,—
TECHNOLOGIE Řehula… Základní praktická cvičení z farmaceutické technologie 170,—
  Mužíková… Speciální praktická cvičení z farmaceutické technologie 90,—
JAZYKY Kunešová Latina pro farmaceuty 210,—
  Kunešová Latin for pharmacists 190,—
  Havlíčková… English for pharmacy and medical bioanalytics 295,—
  Kunešová Le francais de spécialité (pharmacie, médecine) 260,—
  Zahradníčková Textová učebnice němčiny pro studenty FaF - 1. část - odborné texty 295,—
  Zahradníčková Textová učebnice němčiny pro studenty FaF - 2. část - slovník 115,—

 

© Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Heyrovského 1203, 500 03 Hradec Králové, Česká republika
Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. | Powered by Kentico