Folia Pharmaceutica Universitatis Carolinæ

Folia pharmaceutica

Časopis

 

Editor

doc. RNDr. Veronika Opletalová, Ph.D.

Kontakt

Folia Pharmaceutica
Farmaceutická fakulta UK
Heyrovského 1203
500 05 Hradec Králové

folia (at) faf.cuni.cz
+420 49 5067 372

WWW

library.faf.cuni.cz/folia
cupress.cuni.cz


 

ISSN 1210-9495 (print)
ISSN 1212-5121 (electronic)

MK ČR E 18590

Z prvního svazku...

 Po několika neperiodických edicích uspořádaných fakultními pracovníky přistupuje královéhradecká farmaceutická fakulta v osmém roce své existence k soustavné ediční řadě sborníků. Její náplní je zveřejňování výběru vlastních vědeckých prací a přehledů, bibliografie autorských kolektivů jednotlivých kateder fakulty. Sborníky by se měly stát representantem výzkumného snažení fakultních pracovišť. 

Prof. Jaroslav Květina, děkan FaF, únor 1977

Folia Pharmaceutica Universitatis Carolinae jsou periodicky vycházející odborný časopis, jehož náplní jsou původní vědecké práce "in extenso", a to jak pracovníků Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, tak i vědeckých pracovníků jiných pracovišť, jejichž výzkumná činnost tematicky souvisí s hlavní problematikou časopisu, kterou je vývoj nových léčiv a studium jejich účinku.

V časopise, který vychází od roku 1977, je v pravidelných intervalech zařazena bibliografie vysokoškolských pracovníků Farmaceutické fakulty, členěná podle jednotlivých typů publikací (původní práce, přehledy, publikované abstrakty, články, monografie, učebnice, patenty).

Výhradním jazykem publikace je angličtina.

Aktuální čísla

2017 XLVIII

2016 XLVII

2015 XLVI

Archiv

Archiv starších čísel časopisu

© Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové, Česká republika
Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. | Powered by Kentico