Folia Pharmaceutica Universitatis Carolinæ

Folia pharmaceutica


Editor

doc. RNDr. Pavla Žáčková, CSc.

Kontakt

Folia Pharmaceutica
Farmaceutická fakulta UK
Heyrovského 1203
500 05 Hradec Králové

folia (at) faf.cuni.cz
+420 49 5067 372

WWW

http://library.faf.cuni.cz/folia/
http://cupress.cuni.cz/...ISSN 1210-9495 (print)
ISSN 1212-5121 (electronic)

MK ČR E 18590

Z prvního svazku...

 Po několika neperiodických edicích uspořádaných fakultními pracovníky přistupuje královéhradecká farmaceutická fakulta v osmém roce své existence k soustavné ediční řadě sborníků. Její náplní je zveřejňování výběru vlastních vědeckých prací a přehledů, bibliografie autorských kolektivů jednotlivých kateder fakulty. Sborníky by se měly stát representantem výzkumného snažení fakultních pracovišť. 

Prof. Jaroslav Květina, děkan FaF, únor 1977

Farmaceutická fakulta vydává svůj časopis Folia Pharmaceutica Universitatis Carolinæ. Jeho obsahem jsou původní a přehledové články, abstrakty z konferencí konaných na fakultě a bibliografie fakulty z předchozího roku. Prostor bývá věnován rovněž společenským událostem — výročím fakulty, životním jubileím a nekrologům.

Folia byla založena v roce 1977 s dedikací k 10. výročí vzniku Farmaceutické fakulty UK. Od začátku byl kladen důraz na příspěvky ve světových jazycích; dnes je výhradním jazykem angličtina.

Nakladatelem Folií je Karolinum v rámci edice Acta Universitatis Carolinæ. Distribuci knihovnám i ostatním zájemcům, jakož i www prezentaci, zajišťuje Středisko vědeckých a knihovnických informací FaF UK.

Folia vycházejí jednou ročně.

Aktuální svazek XL-XLI (2013)

Původní a přehledové články

Karel Waisser, Jean Lebvoua Remarks on the Calculation of Partition Coefficients of Thiobenzamides Using the Microsoft ChemBioOfice Program

Pavol Beňo, Jana Novotná Tuberculosis – infectious disease in which public health remains vigilant

Marie Musilová, Pavel Doležal, Martina Gillová DSC Study of Transdermal Permeation Enhancer ETH5-10 in the Mixtures with Cholesterol in Water

Abstrakty

1st Postdoctoral Scientific Conference of the Faculty of Pharmacy in Hradec Králové (CZ), Charles University in Prague (CZ), Hradec Králové, February 1—2, 2011

19th National Students' Scientific Conference of the Faculty of Pharmacy in Hradec Králové (CZ), Charles University in Prague (CZ), Hradec Králové, April 2011

Bibliografie

Publications of the Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University in Prague (CZ) in the Year 2009 (Pavla Žáčková ed.)

Příští svazek XLII (2014)

Původní a přehledové články

Veronika Opletalová, Jan Doležel, Vladimír Buchta, Marcela Vejsová, Pavla Paterová Antifungal Effects of (5Z)-5-Arylmethylidenerhodanines with a special View to the Members of Mucorales
Miroslav Polášek, Ondřej Pavlíček Recent Trends in the Detection and Assay of Organophosphate-Based Warfare Gases in Environmental Samples. A Review of Separation Methods

Abstrakty

2nd Postgradual Scientific Conference of the Faculty of Pharmacy in Hradec Králové (CZ), Charles University in Prague (CZ), Hradec Králové, 31. January—1. February 2012

20th National Students' Scientific Conference of the Faculty of Pharmacy in Hradec Králové (CZ), Charles University in Prague (CZ), Hradec Králové, 4. April 2012

Bibliografie

Publications of the Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University in Prague (CZ) in the Year 2010 (Pavla Žáčková ed.)

Společenské události

Václav Rusek, Pavel Drábek, Veronika Opletalová In Memory of RNDr. PhMr. Zdeněk Hanzlíček

© 2017 Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové, Česká republika
Univerzita Karlova | Powered by Kentico