Katalogy a seznamy

Repozitář

Všechny závěrečné práce obhajované na UK jsou veřejně přístupné v elektronické podobě v Repozitáři závěrečných prací UK.

Pro vyhledání literatury z našeho fondu použijte buď online katalog veškerého fondu nebo specializované seznamy (odkazy viz sloupec vlevo). 

Katalog knihovního fondu SVKI

Pro katalogizaci používáme knihovní systém Aleph 500™. Náš katalog je součástí centrálního katalogu UK i souborného katalogu ČR. V katalogu jsou evidovány všechny monografie, časopisy a vysokoškolské práce, příp. i jiné dokumenty dostupné na FaF. Knihovní systém umožňuje čtenářům on-line přístup přes webové rozhraní pro hledání v katalogu a pro správu čtenářského konta.

Návod na práci s katalogem

Na hlavní stránce katalogu naší fakulty zvolte požadovanou lokální bázi (Katalog Farmaceutické fakulty) a dostanete se na základní vyhledávání.


entry.png

 

Základní vyhledávání

Základní vyhledávání je nastaveno jako výchozí nastavení, pokud vstupujete do centrálního katalogu UK. Nabízí se formulář pro vyhledávání podle slov z různých polí, podle autora, slov z názvu, roku vydání, předmětu, nakladatele a ISBN. Tato kritéria můžete vzájemně kombinovat vyplněním více polí.

Vyhledávání lze navíc omezit na vybraný jazyk a druh dokumentů.

basic.pngVyhledávání z více polí

Při vyhledávání z více polí se nabízí možnost vyhledávání z více polí než v základním vyhledávání navíc v kombinaci až tří kritérií. Vyhledávání lze omezit stejně jako u základního vyhledávání na vybraný jazyk a druh dokumentů.

multi.png


Výsledky vyhledání a detaily záznamu

Po vyhledání se zobrazí seznam výsledků (u rejstříkového hledání se zobrazí příslušný rejstřík). Pomocí nabídkové lišty můžete se seznamem výsledků pracovat, vytvářet množiny záznamů, odesílat je na e-mail apod.

resultmenu.png


Pokud je ve výsledku vyhledávání příliš mnoho záznamů, můžete vyhledávání zpřesnit pomocí tlačítka Zpřesnit v nabídkové liště. Dotaz můžete zpřesnit pomocí řady kritérií.

filter.png

Vyberte záznam dokumentu, který vás zajímá, pomocí kliknutí na pořadové číslo ve sloupci Zobrazit. (U rejstříku se k seznamu výsledků dostanete po odkliknutí příslušného rejstříkového hesla).

record.png


Pro informaci, zda je dokument v knihovně k dispozici, klikněte na odkaz Jednotky. Pro přehled o exemplářích v konkrétní knihovně, zvolte Jednotky-DK, pro celkovou informaci vyberte Jednotky-vše.

Při zobrazení detailů k vybranému exempláři si všimněte sloupce Půjčeno do. Pokud není v tomto sloupci uvedeno datum, je jednotka v knihovně na regále.

items.png


Hlavní nabídková lišta

bar.png


» Přihlášení — Přihlášení do čtenářského konta
» Konec — Odhlášení ze čtenářského konta
» Čtenář — Zobrazení informací o vašem účtu v knihovně
» Nastavení — Nastavení vašich voleb pro zobrazení
» Databáze — Volba databáze pro vyhledávání
» Připomínky — Zaslání konstruktivních připomínek k tomuto systému
» Nápověda — Nápověda k používání tohoto systému
» Prohlížení — Prohlížení abecedních rejstříků
» Vyhledávání — Vyhledávání záznamů pomocí klíčových slov
» Výsledky dotazu — Zobrazení seznamu vyhledaných záznamů
» Předchozí dotazy — Použití výsledků předchozích vyhledávání
» Má schránka — Zobrazení záznamů, které jste uložili do své schránky

Výběr katalogu

Pomocí odkazu » Databáze se dostanete na hlavní stránku centrálního katalogu UK. Odsud máte možnost volit databáze. Pro vyhledávání v celém centrálním katalogu vyberte odkaz CENTRÁLNÍ KATALOG UK (CKS01). Pokud chcete vyhledávat v katalogu jedné fakulty, proveďte výběr dle fakultní knihovny. Každá fakultní knihovna má podle svých možností nastaveno detailnější filtrování pro vyhledávání ve svém katalogu.

Rejstříky

Pro procházení rejstříků vyberte odkaz » Prohlížení. Máte možnost „listovat“ v rejstříku názvů, autorů, předmětových termínů, edic, nakladatelů, ISBN, MDT a roku vydání. Pokud vyhledáváte podle autora, zapisujte jako první příjmení, při vyhledávání názvu s členem, uvádějte do řádku pro dotaz první významové slovo názvu.

Čtenářské konto

Do služeb čtenářského konta se dostanete pomocí odkazu » Čtenář. Systém bude vyžadovat přihlášení. Jako přihlašovací jméno (ID) studentům UK slouží číslo studentského průkazu (pod fotografií); jako PIN/heslo použijte heslo, které jste zadali u služby ve výpůjčním protokolu (u studentů je výchozím heslem čarový kód studentského průkazu).

Ve čtenářském kontě můžete sledovat stav a historii výpůjček, přehled rezervací, platební transakce, případné prohřešky. Můžete si změnit heslo pro přihlášení, změnit elektronickou adresu, kam vám mají být odesílány zprávy z knihovny (splněné rezervace, upozornění na uplynutí výpůjční lhůty, upomínky apod.).

reader.png


Ze čtenářského konta se odhlásíte pomocí odkazu » Ukončení v hlavní nabídkové liště.

© Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové, Česká republika
Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. | Powered by Kentico