Studijní fond

Studijní fond je k dispozici ve výpůjčním oddělení a ve studovně 1. Slouží hlavně studentům k prezenčnímu studiu ve studovně i k absenčním výpůjčkám (domů).

Svazky označené červenou nálepkou (     ) jsou součástí příruční knihovny a jsou určeny pouze pro prezenční studium (výpůjčka domů není možná).

220 KSKF

Farmacie

Shargel, Mutnick, Souney Comprehensive Pharmacy Review (1997)
Remington. An Introduction to Pharmacy (2013)
Remington. The Science and Practice of Pharmacy, Vol. I., II. (2013)
Chalabala Encyklopédia farmácie (1991)
Rusek Úvod do studia farmacie a dějiny farmacie (1983)
Kotlářová, Král Farmacie v ČR po r. 1989 (1999)
Drábek, Hanzlíček Farmacie ve dvacátém století (2005)
Broncová Historie farmacie v Českých zemích (2003)

Klinická farmacie

Walker, Edwards Clinical Pharmacy and Therapeutics (2003)
Walker, Whittlesea Clinical Pharmacy and Therapeutics (2007)
Vlček, Fialová a kol. Klinická farmacie I. (2010)
Stone, Darlingtonová Léky, drogy, jedy (2000)
The British Medical Association: Léky a jejich použití (1993)
Strnadová a kol. Úvod do metodiky klinického hodnocení léčivých přípravků (2007)
Sneader Drug Discovery: a History (2005)
Drugs, Society and Human Behaviour (1999)
Mutschler, Derendorf Drug Actions (1995)
Malone, Kier, Stanovich Drug Information. A Guide for Pharmacists (2012)
Langley, Belcher Applied Pharmaceutical Practice (2009)
Edwards, Fletcher, Fox, Stonier Princeples and Practice of Pharmaceutical Medicine (2007)
Straus, Glasziou, Richardson, Haynes Evidence-Based Medicine (2011)
An A-Z of Medicinal Drugs (Oxford) (2010)
Svobodný, Hlaváčková Dějiny lékařství v Českých zemích (2004)
Sechser, Horká, Filip Racionální farmakoterapie (2006)

Lékárenství

Šaržovací klíč
Vybrané právní předpisy z oblasti lékárenství (1997)
Provoz převzetí nebo zakládání lékárny (1994)
Pešek Tvorba systému jakosti ve zdravotnictví a lékárenství (2003)
Solich Lékárenství (1986)
Solich, Dofková, Kučerová Lékárenství: Tabulky (1989)
Hartlová, Kučerová, Kotlárová Lékárenská propedeutika (1997)
Barokní lékárna v Kuksu (1971)
Quality assurance of pharmaceuticals (WHO) (2007)
Bláha Setkání v lékárně. Komunikace s klientem. (2000)
Cikrt Příběhy léků (2012)

Sociální farmacie aj.

Zych Sociální farmacie (1993)
Vlček, Dalecká Základy farmakoepidemiologie, farmakoekonomiky a farmakoinformatiky (2005)
Vlček, Macek, Suchopár, Rudišar Klinická farmakokinetika (1993)

Etika

Ptáček, Bartůněk Etika a komunikace v medicíně (2011)
Munzarová Lékařský výzkum a etika (2005)
Haškovcová Lékařská etika (1997)
Kořenek Lékařská etika (2004)
Munzarová Zdravotnická etika od A do Z (2005)
Bártlová Sociologie medicíny a zdravotnictví (2005)
Matochová Etika a právo v kontextu lékařské etiky (2009)

Právo

Ústava české republiky (1993)
Gerloch Teorie práva (2000)
Bělina Pracovní právo (2012)
Problematika patentů (1998)
Policar Zdravotnická dokumentace v praxi (2010)
Pešek, Pavlíková Naše zdravotnictví a lékarenství v EU (2005)
Pracovně/právní judikáty pro praxi (2005)
Mezinárodní akreditační standardy pro nemocnice (2008)
Kučera, Růžička, Kostka Právo mezinárodního obchodu (1995)

Ekonomie

Hyman Economics (1989)
Samuelson, Nordhaus Ekonomie (2007)
Švarcová Ekonomie (2002)
Švarcová Krok za krokem světem ekonomie - řešené příklady (2002)
Králíček Základy finančního hospodaření (1993)
Nickels, Wood Marketing (1997)
Metyš, Balog Marketing ve farmacii (2006)
Karlíček Základy marketingu (2013)
Dvořáková Řízení lidských zdrojů (2012)

110 KBfFCh

Matematika

Stewart Calculus. Concepts and Contexts (1997)
Student Information Finder: Math and Science (1988)
Bartsch Matematické vzorce (1983)
Jirásek, Kriegelstein, Tichý Sbírka řešených příkladů z matematiky (1979)
Klemera Aplikovaná matematika. Vybrané kapitoly pro studující farmacie (1996)
Klemera Aplikovaná matematika. Vybrané kapitoly pro studující farmacie (2007)
Klemera Aplikovaná matematika. Vybrané kapitoly pro studující farmacie (2011)

Statistika

Rowe Essential Statistics for the Pharmaceutical Sciences (2007)
Riffenburg Statistics in Medicine (2006)
Meloun, Militký Interaktivní statistická analýza dat (2012)
Hendl Přehled statistických metod zpracování dat (2012)
Klemera, Klemerová Základy aplikované statistiky pro studující farmacie (1993)
Klemera, Klemerová Základy aplikované statistiky pro studující farmacie (1997)

220 KSKF

Informatika

Šilhánek Chemická informatika (2002)
Kasal, Svačina Internet a medicína (2001)
Višňovský a kol. Základy vědecké práce ve farmacii a v medicíně (2001)
Kudláček Odborná literatura a informace ve farmacii (2003)
Mindl, Panchartek Česko-anglický chemický a chem.-technologický slovník (2007)
Medicína a farmacie v 11 jazycích (2003)
Britanica Concise Encyclopedia (2003)
Norrby Nobel Prizes and Life Sciences (2010)
Cormier, Cormier Interviewing Strategies for Helpers (1990)
Student Information Finder: Language Arts and Social Studies (1981)
Langan English Skills with Readings (1999)
Day, Gastel How to Write and Publish a Scientific Paper (2006)
Koegel Špičková prezentace (2009)
Medlíková Umíte prezentovat? Odpověď zní: ANO! (2005)
Francírek Bakalářská práce: Co, jak a proč (2012)
Pokorný Úspěšnost zaručena. Jak efektivně zpracovat a obhájit DP (2004)
Řehák, Šenovský Průvodce vědou a výzkumem (2013)
Remedia (1996)
Remedia (1997)
Kompendium lékových interakcí (2005)
Suchopár a kol. Volně prodejné přípravky v praxi lékárníka a lékaře (2011)
Český lékopis 2009 + doplňky (2009)
Chráněná území ČR I. Ústecko (1999)
Chráněná území ČR IV. Pardubicko (2001)
Chráněná území ČR V. Královéhradecko (2002)
Chráněná území ČR VI. Olomoucko (2003)
Chráněná území ČR VII. Jihlavsko (2002)
Chráněná území ČR VIII. Českobudějovicko (2003)
Chráněná území ČR IX. Brněnsko (2005)
Chráněná území ČR X. Ostravsko (2004)
Chráněná území ČR XI. Plzeňsko a Karlovarsko (2004)
Chráněná územi ČR XII. Praha (2005)
Chráněná území ČR XIII. Střední Čechy (2007)
Encyklopedie města Hradce Králové (2011)
Rodinný Atlas světa (2000)
Medulán Kostarika

120 KAOCh

Chemie všeobecná

Daub, Seese Basic Chemistry (1996)
Sarker Chemistry for pharmacy students (2007)
Klimešová, Palát Základy obecné chemie pro farmaceuty (2001)
Krätsmar-Šmogrovič a kol. Všeobecná a anorganická chémia (2007)
Krätsmar-Šmogrovič a kol. Všeobecná a anorganická chémia (1994)

Anorganická chemie

Shriver, Atkins Inorganic Chemistry (1999)
Shriver, Atkins Inorganic Chemistry (2006)
Conelly, Hartshon Nomenclature of inorganic chemistry: recommendations 2005 (2005)
Rayner-Canham, Overton Descriptive inorganic chemistry (2006)
House, James, House Descriptive inorganic chemistry (2001)
Durrant, Durrant Introduction to Advanced Inorganic Chemistry (1970)
Palát, Macháček Laboratory Manual for General and Inorganic Chemistry (1993)
Klimešová, Kubicová, Palát, Sova Seminární cvičení z obecné a anorganické chemie (1998, 2000)
Hrabálek a kol. Chemická laboratorní technika pro farmaceuty (1997)
Hrabálek a kol. Chemická laboratorní technika pro farmaceuty (2000)
Hrabálek a kol. Chemická laboratorní technika pro farmaceuty (2007)

Organická chemie

Hart Organic Chemistry. A short course
Graham-Solomons Organic Chemistry (1996)
Solomons, Fryhle Organic Chemistry (2006)
McMurry Organická chemie (2007)
McMurry Studijní příručka a řešení příklady (2009)
Čeladník Organická chemie (1990)
Večeřa, Gasparič a kol. Chemické tabulky organických sloučenin (1975)
Waisser Organická chemie I (1999)
Waisser, Pour Organická chemie II (2000)
Waisser Struktura a reaktivita organických sloučenin (2004)
Waisser Reaktivita organických sloučenin, 2.část (1996)
Waisser Structure and Nomenclature of Organic Compolunds, 1.část (1993)
Dugas Bioorganic Chemistry (1996)
Waisser Bioorganická chemie (1998)
Waisser Nové české názvosloví organické chemie (2002)
Waisser, Novotná Názvosloví organických sloučenin (2011)
Fikr Názvosloví organické chemie (2002)
Vinšová Laboratory Manual for Organic Chemistry (1995)
Hrabálek a kol. Laboratorní cvičení z organické chemie (1999)
Hrabálek a kol. Laboratorní cvičení z organické chemie (2004)

110 KBfFCh

Gerontologie

Ďoubal a kol. Teoretická gerontologie (1997)
Malíková Péče o seniory v pobyt. a soc.zařízeních (2011)
Mlýnková Péče o staré občany (učebnice) (2011)
Pokorná Komunikace se seniory (2010)
Venglářová Problematické situace v péči o seniory (příručka) (2007)

110 KBfFCh

Chemie fyzikální

Dykstra Physical Chemistry (1997)
Moynihan, Crean The Physicochemical Basis of Pharmaceuticals (2009)
Serway Physics for Scientists + Engineers (1985)
Sangaranarayqanan, Mahadevan Physical Chemistry (2011)
Lázníčková, Kubíček Základy fyzikální chemie (2001)
Lázníčková, Ďoubal, Gasparič, Dittrich Fyzikální chemie pro posluchače farmacie II (2000)
Gašparič Vybrané kapitoly z fyzikální chemie pro studující farmacie I (1997)
Zimák, Sedmíková Návody pro cvičení z fyzikální chemie pro farmaceuty (1994)
Kubíček Praktická cvičení z fyzikální chemie (2007)
Kubíček Výpočty z fyzikální chemie I (2010)
Kubíček Výpočty z fyzikální chemie I (2001)
Kubíček Výpočty z fyzikální chemie I (1999)
Kučová, Dolejš, Ďoubal Vybrané fyzikální měřící metody (1997)

Fyzika, Biofyzika

Ďoubal, Klemera Repetitorium středoškolské fyziky (2005)
Ďoubal, Klemera Repetitorium středoškolské fyziky pro farmaceuty (1991)
Ďoubal Aplikovaná fyzika a biofyzika pro studenty farmacie II (1990)
Ďoubal, Horáčková Biofyzika pro studenty farmacie (2000)
Horáčková, Hamerníková, Ďoubal Praktická cvičení z biofyziky (2000)
Kuchařová, Rejchrt, Ďoubal Praktická cvičení z biofyziky (2009)
Ďoubal Vybrané kapiotoly z biofyziky (2006)
Rosina, Vránová, Kolářová, Stanek Biofyzika pro zdrav. a biomed. obory (2013)
Navrátil, Rosina a kol. Medicínská biofyzika (2005)
Rosina, Kolářová, Stanek Biofyzika pro studenty zdrav. oborů (2006)
Dienstbier a kol. Lékařská biofyzika (1982)

140 KACh

Analytická chemie

Holler, Skoog, West Fundamentals of Analytical Chemistry (1997)
Skoog, Douglas Fundamentals of analytical chemistry (2013)
Garaj, Bustin, Hladký Analytická chémia (1987)
Karlíček a kol. Analytická chemie pro farmaceuty (2001)
Karlíček Analytická chemie pro farmaceuty (2013)
Karlíček a kol. Analytická chemie. Protokoly ke kvantitativní anorganické a organické analýze a ke kvantitativní analýze (2004)
Karlíček Analytická chemie. Protokoly ke kvantitativní anorganické a organické analýze a ke kvantitativní analýze (2006)
Karlíček a kol. Analytická chemie. Protokoly ke kvantitativní anorganické a organické analýze a ke kvantitativní analýze (2008)
Karlíček a kol. Analytická chemie. Návody do cvičení z kvalitativní anorganické a organické analýzy (1996)
Karlíček a kol. Analytická chemie. Návody do cvičení z kvantitativní analýzy (2001)
Zýka a kol. Analytická příručka (1972)
Zýka a kol. Analytická příručka 2.
Nováková, Douša a kol. Moderní HPLC separace v teorii a praxi I., II. (2013)
Bezáková a kol. Základy farmaceutickej analýzy (2002)
Klouda Moderní analytické metody (2003)
Vohlídal, Julák, Štulík Chemické a analytické tabulky (1999)

190 KFChKL

Farmaceutická chemie

Watson Pharmaceutical Chemistry (2011)
Remko, Čižmárik, Sivý Teoretické základy farmaceutickej chémie
Remko Základy medicinskej a farmaceutickej chémie (2005)
Hampl, Paleček Farmakochemie (2002)
Hampl, Rádl, Paleček Farmakochemie (2007)
Palát, Hartl Vybrané kapitoly z farmaceutické chemie (1980)
Doležal a kol. Farmaceutická chemie (2013)
Hartl, Palát a kol. Farmaceutická chemie I (1998)
Hartl, Palát a kol. Farmaceutická chemie II (1994)
Hartl, Palát, Doležal a kol. Farmaceutická chemie II / I (1997)
Hartl, Doležal a kol. Farmaceutická chemie III (2000)
Hartl, Doležal a kol. Farmaceutická chemie III (2006)
Hartl, Doležal a kol. Farmaceutická chemie IV (2006)
Hartl, Palát Farmaceutická chemie IV (1992)
Doležal a kol. Farmaceutická chemie léčiv působících na centrální nervový systém (2013)
Zimčík a kol. Farmaceutická chemie. Návody k praktickým cvičením (2009)

Chemická léčiva + kontrola

Melichar a kol. Chemická léčiva (1987)
Doležal Technologie syntetických léčiv (1999)
Zahradníček Zkoušky totožnosti oficiálních léčiv (1989)
Klimeš a kol. Základy kontroly chemických léčiv I (1990)
Klimeš a kol. Kontrola léčiv I (2002)
Sochor, Mokrý Kontrola léčiv I (2009)
Klimeš a kol. Kontrola léčiv II (2004)
Klimeš a kol. Kontrolně-analytické hodnocení léčiv lékopisnými metodami (2011)
The Condensed Chemical Dictionary
Dictionary of Organic Compounds (1-5, suppl)

160 KBchV

Biochemie

Stryer Biochemistry (1998)
Voet, Voet Biochemistry (1995)
Voet, Voet, Pratt Principles of Biochemistry (2008)
Campbell Biochemistry (2009)
Murray, Bender, Kennelly Harper's illustrated biochemistry (2006)
Murray, Bender, Kennelly Harperova ilustrovaná biochemie (2012)
Murray, Granner, Mayes, Rodwell Harperova biochemie (2002)
Voet, Voetová Biochemie (1984)
Hendrickson, Byrd, Hunter A Laboratory for General, Organic and Biochemstry (1997)
Boušová, Szotáková General Biochemistry: Practical Classes for Students of Pharmacy (2010)
Boušová, Szotáková Praktická cvičení z biochemie (2010)
Veselá, Szotáková, Dršata Praktická cvičení z obecné biochemie (1997)
Veselá, Szotáková, Dršata Praktická cvičení z obecné biochemie (2003)
Kodíček, Milan Biochemické pojmy-výkladový slovník + CDROM (2004)
Koolman, Röhm Barevný atlas biochemie (2009)
Koolman, Röhm Color Atlas of Biochemistry (1996)
Baynes, Dominiczak Medical Biochemistry (2009)
Ledvina Biochemie pro studující medicíny I., II. (2011)
Dršata, Palička Úvod do klinické biochemie (1989)
Racek Klinická biochemie (1999)
Skálová, Szotáková Základní biochemické dráhy v buňce (2006)
Kvasničková Xenobiochemie (1995)
Duchoň Lékařská chemie a biochemie (1984)
Elliott, Elliot Biochemistry and Molecular Biology (1997)
Wilson, Walker Principles and techniques of Biochemistry and Molecular Biology (2009)
Zeidan, Dashek Experimental Aproaches in Biochemistry and Molecular Biology (1996)
Oxford Dictionary of Biochemistry and Molecular Biology (1997)
Karlson, Gerok, Gross Pathobiochemie (1987)
Netopilová, Dršata Vybrané kapiotly z patobiochemie I. (2008)
Dršata, Netopilová, Marklová, Boušová Vybrané kapiotly z patobiochemie II. (2009)

170 KFlTox

Farmakologie

Rang, Dale, Ritter, Moore Pharmacology (5th) (2003)
Weiss High-Yield Pharmacology (2009)
Katzung, Masters, Trevor Basic and Clinical Pharmacology (2012)
Bennett, Brown, Sharma Clinical Pharmacology (2012)
Simmons Pharmacology - An Illustrated Review (2012)
Reidhead The Phunny Pharm (1997)
Hollinger Introduction to Pharmacology (2003)
Cannon Pharmacology for Chemists (2007)
Wenke, Mráz, Hynie Farmakologie 1. - Obecná farmakologie (1970)
Wenke, Mráz, Hynie Farmakologie 2. - Centrální nervový systém (1971)
Wenke, Mráz, Hynie Farmakologie 3. - Periferní nervový systém (1972)
Wenke, Hynie, Mráz Farmakologie (1983)
Wenke Farmakologie I. (1983)
Wenke Farmakologie II. (1984)
Perlík Základy farmakologie (2005)
Salaš, Ustohalová Farmakologie /učebnice pro zdravotnické školy/ (1982)
Sláva, Votava Farmakologie (2011)
Višňovský Farmakologie do kapsy (1998)
Hrdina a kol. Farmakologický slovník (1997)
Fendrich Farmakologie pro farmaceuty III. (2008)
Pourová Farmakologie pro farmaceuty IV. (2009)
Eybl Vybrané kapitoly z obecné farmakologie (2003)
Lincová, Farghali Základní a aplikovaná farmakologie (2007)
Lüllmann, Mohr, Zigler Atlas farmakologie (1994)
Lüllmann, Mohr, Hein Barevný atlas farmakologie (2012)
Martínková a kol. Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů (2007)
Květina, Krch, Mazák Klinická farmakologie pro farmaceuty 2 (1986)
Katzung Základní a klinická farmakologie (1992)
Mirossay, Mojžiš a kol. Základná farmakológia a farmakoterapia (2006)
Višňovský Farmakologie látek znečišťujících životní prostředí (1997)
Květina Farmakologické curriculum na území Čech a Moravy (1998)
Lüllmann, Mohr, Wehling Farmakologie a toxikologie (2004)
Žáčková Farmakologické metody (1990)
Bózner a kol. Farmakologická propedeutika (1984)
Feldman, Meyer, Quenzer Principles of Neuropsychopharmacology (1996)

Toxikologie

Hodgson A textbook of Modern Toxicology (2010)
Reichl, Ritter Illustrated Handbook of Toxicology (2011)
Timbrell Principles of Biochemical Toxicology (2009)
Lüllmann, Mohr, Wehling Farmakologie a toxikologie (2002)
Prokeš Základy toxikologie (2005)
Vopršalová, Žáčková Základy toxikologie pro farmaceuty (1996)
Hrdina, Hrdina, Jahodář, Martinec, Měrka Přírodní toxiny a jedy (2004)
Ehrmann a kol. Alkohol a játra (2006)

Radiofarmaka

Slabin Radiation protection and dosimetry (2008)
Květina a kol. Radiofarmaka (1987)
Lázníček, Komárek Základy radiofarmacie (1997)
Dienstbier, Bakose Nukleární medicína (1973)

Veterinární farmacie

Ševčík, Lamka Veterinárni farmakologie pro farmaceuty (1993)
Lamka, Jiří, Ducháček, Lubomír Veterinární léčiva pro posluchače farmacie (1998)
Lamka, Ducháček Veterinární léčiva pro posluchače farmacie (2008)
Thorpe's Dictionary of Applied Chemistry (1-12)

180 KFg

Farmakognozie

Bruneton Pharmacognosy. Phytochemistry. Medicinal Plants (1999)
Heinrich a kol. Fundamentals of Pharmacognosy and Phytotherapy (2012)
Tomko a kol. Farmakognózia (1999)
Hubík, Dušek, Spilková Farmakognosie I (1989)
Hubík, Dušek, Spilková Obecná farmakognosie 2 - sekundární látky (1989)
Dušek, Kašparová, Siatka, Spilková, Tůmová Praktická cvičení z farmakognosie (2002)
Dušek, Spilková Praktická cvičení s farmakognosie - MIKROSKOPIE DROG (2006)
Spilková, Dušek Mikroskopie drog (1994)
Sikyta, Dušek Biotechnologie pro farmaceuty (2001)

130 KFBE

Botanika

Berg Introductory Botany (1997)
Baloun, Beneš Farmaceutická botanika (1978)
Jahodář Farmakobotanika - semenné rostliny (2006)
Skalická, Větvička, Zelený Botanický slovník /Latinsko-český, česko-latinský/ (2012)
Kůdela, Braunová Rostlinolékařská terminologie /Česko-anglická/ (2007)
Bowes A Colour Atlas of Plant Structure (1996)
Koh, Chua, Tan A Guide To Medicinal Plants (2009)
WHO Monographs on Selected Medicinal Plants, vol. 1 (1999)
WHO Monographs on Selected Medicinal Plants, vol. 2 (2002)
Opletal, Volák Rostliny pro zdraví (1999)
Korbelář, Endris, Krejča Naše rostliny v lékařství (1981)
Podlech Léčivé rostliny, Kapesní atlas (2007)
Kresánek, Krejča Atlas liečivých rastlín a lesných plodov (1997)
Novák Jedovaté rostliny (2007)
Hlava, Starý, Pospíšil Rastliny v kosmetike (1982)
Mlíkovský, Stýblo Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky (2006)
Grau, Jung, Münker Bobulovité užitkové a léčivé rostliny (1996)
Bolliger, Erben, Grau, Heubl Keře (1998)
Faustus, Polívka Botanický klíč (1975)
Kliková, Pavelková Pěstujeme bylinky (2000)
Leifertová, Baloun Farmaceutická botanika - systematika (1990)
Dušková Vybrané kapitoly z anatomie rostlin pro farmaceuty (1998)
Jahodář Vybrané kapitoly z fyziologie rostlin pro farmaceuty (1998)
Kincl , Krpeš Základy fyziologie rostlin (2006)
Hrdina, Jahodář a kol. Přírodní toxiny a jedy (2004)
Mučaji, Nagy Saponíny - výskyt, vlastnosti a využití ve farmacii (2010)
Opletal Přírodní látky a jejich biologická aktivita. 1. Nutraceutika (2010)
Přírodovědně významné lokality Královehradeckých lesů
Botanické zahrady ČR
Opletal, Drašar Fytochemické metody 1. Izolace obsahových látek (1994)
Jahodář Fytotoxikologie pro farmaceuty (1995)
Sovová Vybrané kapitoly z produkce léčivých rostlin (1990)
Sovová Cvičení z produkce léčivých rostlin (1975)

Ekologie, Životní prostředí

Stiling Ecology Theories and Appplications (1992)
Townsend Základy ekologie (2010)
Polášková Úvod do ekologie a ochrany životního prostředí (2011)
Stonawski Základy ekologie (1993)
Ekologické zemědělství - Ročenka
Hager's Handbuch der Pharmazeutische Praxis (1-8)
Die Ätherischen Öle (1-6)

150 KBLV

Lékařské vědy

Anatomie

Zrzavý Anatomie pro stomatology (1978)
Sinělnikov Atlas anatomie člověka 1 (1970)
Sinělnikov Atlas anatomie člověka 2 (1970)
Sinělnikov Atlas anatomie člověka 3 (1970)
Čihák Anatomie 1 (2001)
Čihák Anatomie 2 (2002)
Čihák Anatomie 3 (1997)
Köpf-Maier Atlas of Human Anatomy / Atlas der Anatomie des Menschen 1 (2000)
Köpf-Maier Atlas of Human Anatomy / Atlas der Anatomie des Menschen 2 (2000)
Van De Graaff Human Anatomy (2000)
Feneis Anatomický obrazový slovník (1996)

Anatomie a fyziologie

Carola, Harley, Noback Human Anatomy & Physiology (1992)
Harley: Carola, Harley, Noback Human Anatomy & Physiology. Student's Study Manual (1992)
Van De Graaff, Fox Concepts of Human Anatomy and Physiology (1999)
Van De Graaff, Fox Student's Study Guide to Concepts of Human Anatomy and Physiology (1999)
Mader Understanding Human Anatomy & Psysiology (1997)
Fox Human Physiology (1999)
Zlotnicki Lexicon medicum (1971)
Kábrt, Kábrt Lexicon medicum (1995)
Kábrt, Chlumská Lékařská terminologie (1972, 1980)
Kábrt, Valach Stručný lékařský slovník (1979)
Vokura, Hugo Praktický slovník medicíny (2000)
Kábrt Lexicon Medicum (1995)
Schetter a kol. Repetitorium praktického lékaře (1995)
Roland's Ilustrated Medical Dictionary (2003)
Zima Laboratorní diagnostika (2002)

Lékařská fyziologie

Guyton, Hall Textbook of Medical Physiology (2000)
Ganong Přehled lékařské fyziologie (1993)
Langmeier, Miloš Základy lékařské fyziologie (2009)
Silbernagel, Despopoulos Atlas fyziologie člověka (1993)
Silbernagel, Despopoulos Atlas fyziologie člověka (2003)
Hronek, Kudláčková Praktická cvičení z fyziologie (2001)
Kadlec, Oskár Encyklopédia medicíny, 1. diel AA - AM (1993)
Kronika medicíny (1994)

Patologie

Robbins Basic Pathology (2007)
Greene, Harris Pathology and Therapeutics for Pharmacists (2008)
Dobiáš Patologická anatomie (1979)
Mačák, Mačáková Patologie (2004)
Hulín Patofyziológia (2002)
Stříteský Patologie (2001)
Nečas a kol. Obecná patologická fyziologie sv. 1 (2009)
Nečas a kol. Obecná patologická fyziologie sv. 2 (2009)
Silbernagl, Stefan, Despopoulos, Agamemnon Atlas patofyziologie člověka (2001)
Dobiáš Patologická anatomie (1979)
Mysliveček, Myslivečková Nervová soustava, funkce, struktura a poruchy činnosti (1989)
Kopáčová, Semecký, Hronek Nervový systém 1, 2 (1996)
Houdek a kol. Neuromodulace (2007)

Vnitřní lékařství

Bureš, Horáček Základy vnitřního lékařství (2003)
Zadák, Havel Intenzivní medicína (2007)
Chrobák a kol. Propedeutika vnitřního lékařství (2007)
Chrobák a kol. Propedeutika vnitřního lékařství (1997)
Špinar, Jindřich Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí (2008)
Marek a kol. Farmakoterapie vnitřních nemocí (1998)
Dobiáš Klinická propededutika v urgentnej medicíne (2013)

Onkologie

Bauer a kol. Obecná a speciální onkologie (1993)
Cibula, Petruželka a kol. Onkogynekologie (2009)
Adam, Ševčík a kol. Kostní nádorová choroba (2005)
Mára, Holub a kol. Děložní myomy. Moderní diagnostika a léčba (2009)
Žaloudík Vyhněte se rakovině. Prevence zhoubných nádorů pro každého. (2008)

Pediatrie, porodnictví

Muntau Pediatrie (2009)
Roztočil a kol. Moderní porodnictví (2008)
Čech, Hájek a kol. Porodnictví (2006)
Doležal a kol. Porodnické operace (2007)
Vacek Embryologie (2006)
Sadler Langmanova lékařská embryologie (2011)
Smith a kol. Ultrazvuk v porodnictví (2006)
Kraus a kol. Dětská mozková obrna (2005)
Rucki, Vít Kardiologické minimum pro praktické dětské lékaře (2006)
Vojta, Peters Vojtův princip (2010)
Pastucha a kol. Pohyb v terapii a prevenci dětské obezity (2011)
Marinov, Pastucha Praktická dětská obezitologie (2012)
Novotná, Novák Alergie a astma - v těhotenství, prevence v dětství (2012)

Sociální aspekty ve zdravotnictví

Joint Commission International: Mezinárodní akreditační standardy pro nemocnice (2002)
Joint Commission International: Mezinárodní akreditační standardy pro dlouhodobou péči (2005)
Joint Commission International: Mezinárodní akreditační standardy pro zdravotní transport (2005)
Joint Commission International: Mezinárodní akreditační standardy pro klinické laboratoře (2005)
Tuček, Cikrt, Pelclová Pracovní lékařství pro praxi (2005)
Arnoldová Sociální zabezpečení (2012)
Kuzníková a kol. Sociální práce ve zdravotnictví (2011)
Škrla, Škrlová Řízení rizik ve zdravotnických zařízeních (2008)
Němec Principy zdravotního pojištění (2008)
Nováková Zdravotní nauka. 1.díl - Stavba lidského těla (2011)
Nováková Zdravotní nauka. 2.díl - Zdraví a nemoc (2011)
Nováková Zdravotní nauka. 3.díl - Základy epidemilogie a hygieny (2012)
Čeledová, Čevela Výchova ke zdraví (2010)
Zvoníková, Čeledová, Čevela Základy posuzování invalidity (2010)
Čevela, Čeledová, Zvoníková Posudkové lékařství (2010)
Čírtková, Vitoušová a kol. Pomoc obětem (a svědkům) trestních činů (2007)
Munzarová Eutanazie nebo paliativní péče ? (2005)
Rokyta a kol. Bolest a jak s ní zacházet (2009)
Mandincová Psychosociální aspekty péče o nemocného (2011)
Svatošová Víme si rady s duchovními potřebami nemocných ? (2012)

Různé

Classen, Diehl a kol. Diferenciální diagnóza ve schématech (2011)
Kožený, Němec a kol. Kladifikační systém DRG (2010)
Průša a kol. Orientační rozmezí hodnot laboratorních vyšetření podle věkových skupin (2000)
Grober Mikronutrienty (2009)
Lochmann Stručný průvodce léčbou antibiotiky a chemoterapeutiky (1998)
Strunecká Jak přežít dobu jedovou ? (2013)
Roger Vychutnej život. Kniha zdravé výživy (1995)
Foster Nový začátek: Kniha o zdravém životním stylu (1996)

Různé

Vojtěch EEG v epileptologii dospělých (2005)
Kuchynka a kol. Oční lékařství (2007)
Řehák a kol. Venózní okluze sítnice (2011)
Rozsíval a kol. Infekce oka (2003)
Hornová Oční propedeutika (2011)
Otradovec Klinická neurooftalmologie (2003)
Mazánek, Urban a kol. Stomatologické repetitorium (2003)
Mazánek a kol. Zubní lékařství. Propedeutika (2014)
Souček, Špinar, Svačina a kol. Vnitřní lékařství pro stomatology (2005)
Weber Memorix zubního lékařství (2006)
Válka a kol. Korektivní operace nosu (2003)
Hahn a kol. Otolaryngologie a foniatrie v současné praxi (2007)
Pizinger Kožní pigmentové projevy (2003)
Liščák a kol. Radiochirurgie Gama nožem (2009)
Cholt Cévní sonografie (2013)
Wagner Kardioanestezie a perioperační péče v kardiochirurgii (2009)
Gwozdziewicz Arteriální revaskularizace myokardu (2007)
Špinar, Vítovec a kol. Jak dobře žít s nemocným srdcem (2007)
Tesař, Schuck a kol. Klinická nefrologie (2006)
Viklický, Tesař a kol. Doporučené postupy a algoritmy v nefrologii (2010)
Teplan a kol. Akutní poškození a selhání ledvin (2010)
Dylevský Obecná kinezitologe (2007)
Dylevský Speciální kinezitologie (2009)
Lata, Vaňásek a kol. Kritické stavy v hepatologie (2005)
Říhová a kol. Uveitidy (2009)
Horák a kol. Praktická proktologie (2013)
Haluzík, Svačina Metabolický syndrom a nukleární receptory (2005)
Poděbradský, Poděbradská Fyzikální terapie (2009)
Janda a kol. Svalové funkční testy (2004)
Storck Technika masáže v rehabilitaci (2010)
Hecker, Steveling a kol. Kapesní učebnice akupunktury (2007)
Hainer a kol. Základy klinické obezitologie (2011)
Maďar, Podstatová, Řehořová Prevence nozokomiálních nákaz v klinické praxi (2006)
Macela a kol. Infekční choroby a intracelulární paratizismus bakteríí (2006)
Netval, Homolka a kol. Mimoplicní tuberkulóza (2004)
Zbořil a kol. Mikroflóra trávicího traktu (2005)
Tůmová Ptačí chřipka (2008)
Prymula, Špliňo SARS (2006)

Histologie

Mescher Junqueira's Basic Histology. Text and Atlas (2013)
Eroschenko Atlas of Histology (2008)
Paulsen Histologie (2004)
Čech, Holý Histologie a mikroskopická anatomie pro bakaláře (2011)

Psychologie

Landrum Introduction to Psychology. Practice Tests. (1999)
Sdorow Psychology (1998)
Beran, Tumpachová Základy lékařské psychologie (2003)
Kelnarová, Matějková Psychologie, I.díl (2010)
Hyhlík Malá encyklopedie současné psychologie (1973)
Nakonečný Sociální psychologie (2009)
Marková a kol. Psychiatrická ošetřovatelská péče (2006)
Zacharová a kol. Zdravotnická psychologie (2007)
Zacharová a kol. Základy psychologie pro zdravotnické obory (2011)
Beer a kol. Intenzivní péče v psychiatrii (2005)

Mikrobiologie

Nester, Roberts, Pearsal, Anderson, Nester Microbiology. A Human Perspective (1998)
Gillespie, Bamford Medical Microbiology and Infection at a Glance (2007)
Atlas Microorganisms in our World (1995)
Greenwood, Slack, Peutherer Lékařská mikrobiologie (1999)
Votava a kol. Lékařská mikrobiologie - speciální (2003)
Carey a kol. Lékařská mikrobilogie v klinických případech (2008)
Klaban Ilustrovaný mikrobiologický slovník (2005)
Horáček Základy virologie pro farmaceuty (1989)
Zahradnický Mikrobiologie a epidemiologie (1987)
Jílek, Buchta, Horák, Pácaltová Kapitoly z mikrobiologie pro farmaceuty (1996)
Buchta, Jílek, Horáček, Horák Základy mikrobiologie a parazitologie pro farmaceuty (1998)
Jílek, Buchta, Kubanová, Förstl Úvod do mikrobiologických vyšetřovacích metod ve zdravotnictví (2002)
Schindler Ze života bakterií (2008)

Molekulární biologie

Paolella Molecular biology (1998)
Alberts Základy buněčné biologie (1998)
Watson Molekulární biologie genu (1982)
Vonka Kapitoly z molekulové biologie (1992)
Hancock Molecular genetics (1999)
Berger Advances in cell bilogy (2003)
Berger Cells II (2000)
Berger Cells IV (2002)
Hochman Stručná farm. obecná biologie. III. Vyšetření buněk a genové inženýrství (2009)
Klusoňová, Můllerová Praktická cvičení a otázky ze základů buněčné biologie a genetiky (2011)
Klusoňová Praktická cvičení a otázky ze základů cytologie a genetiky (2004)
Klusoňová, Lenčo Praktická cvičení a otázky ze základů cytologie a genetiky (2009)
Holasová, Radilová Praktická cvičení z molekulární genetiky (2006)

Genetika

Snustad, Simmons Genetika (2009)
Pritchard, Dorian Základy lékařské genetiky (2007)
Passarge Color Atlas of Genetics (2007)
Novotný, Ladislav Hygiena a epidemiologie (2006)
Šperling Zdravotnické potřeby (1977)
Kurucová První pomoc (2012)

Imunologie

Janeway, Travers, Walport, Sholmchick Immunobiology (2001)
Roitt, Brostoff, Male Immunology (1989)
Burmester Color atlas of immunology (2003)
Ferenčík, Rovenský, Maťha Ilustrovaný imunologický slovník (2004)
Hořejší, Bartůňková Základy imunologie (2009)
Hořejší, Bartůňková Základy imunologie (2005)
Jílek Imunologie (2014)
Krejsek, Kopecký Klinická imunologie (2004)
Jílek, Trummová, Kaňková Kapitoly z imunofarmakologie (1994)
Pomocník diabetologa (2002)
Pomocník kardiologa (2002/3)
Pomocník kardiologa (2003/4)
Pomocník alergologa a klinického imunologa (2004)
Pomocník diabetologa (2004)
Pomocník alergologa a klinického imunologa (2005)
Pomocník diabetologa (2005)
Pomocník alergologa a klinického imunologa (2006)
Pomocník diabetologa (2006)
Pomocník alergologa a klinického imunologa (2007)
Pomocník diabetologa (2007)
Pomocník diabetologa (2008)
Pomocník alergologa a klinického imunologa (2008)
Pomocník diabetologa (2009)
Pomocník alergologa a klinického imunologa (2009)
Pomocník diabetologa (2010)
Pomocník alergologa a klinického imunologa (2010)
Pomocník diabetologa (2011)
Pomocník alergologa a klinického imunologa (2011)
Pomocník diabetologa (2012)
Pomocník alergologa a klinického imunologa (2012)
Pomocník alergologa a klinického imunologa (2013)
Jílek Imunologie (1999)

150 KBLV

Biologie

Patt The Nature of Life (1992)
Mader Human Biology (2000)
Bernstein, Bernstein Biology (1996)
Mader Biology (1998)
Mader Biology. Student Study Guide (1998)
Postlethwait, Hopson, Veres Biology! Bringing Science to Life (1991)
Postlethwait, Hopson, Veres Biology! Bringing Science to Life. Student Study Guide (1991)
Raven, Johnson Biology (1999)
Kosař Soubor otázek k procvičování z obecné biologie (1992)
Klusoňová, Nečasová Obecná biologie v otázkách a odpovědích (1997)
Nečas a kol. Obecná biologie (2000)
Nečas Obecná biologie (1979)
Bózner a kol. Všeobecná biológia pre farmaceutov (1990)
Daněk Zoologie (1966)
Kubišta Fyziologie živočichů (1978)

210 KFTech

Farmaceutická technologie

Crommelin, Sindelar, Meibohm Pharmaceutical Biotechnology. Fundamentals and Applications. (2008)
Chalabala a kol. Technologie léků (2004)
Chalabala Technologie léků (1997)
Chalabala, Komárek, Rabišková Technologie léků (2006)
Végh Farmaceutická technologie (2011)
Mužík a kol. Návody do praktických cvičení z farmaceutické technologie 1 (1995)
Řehula a kol. Návody k speciálním praktickým cvičením z farmaceutické technologie (2009)
Řehula a kol. Návody k základním praktickým cvičením z farmaceutické technologie (2012)

Homeopatie

Lockie Encyklopedie homeopatie (2002)
Wieswnauer, Berger Homöopathie-Beratung (1994)

Kosmetologie

Záhejský Zevní dermatologická terapie a kosmetika (2006)
Florence Modern pharmaceutics (1996)
Florence Modern pharmaceutics. Vol. 1, Vol. 2. (2009)
Mandák, Chalabala a kol. Liekové formy (1985)
Žabka, Müller, Hildebrand Moderní lékové formy ve farmaceutické technologii (2001)
Doležal a kol. Technologie přípravy nesterilních léčiv (2002)
Řehula Základy biofarmacie (1993)
Zathurecký, Chalabala Biofarmácia a farmakokinetika (1989)

250 OOJP

Čeština

Holá New Czech Step by Step (2012)
Holá New Czech Step by Step. Activity Book. (2012)
Holá, Bořilová Česky krok za krokem 2 (2009)
Holá, Bořilová Česky krok za krokem 2. Příloha, aj. (2009)

Latina

Kunešová Latin for Pharmacists (2001)
Kunešová, Květuše Latin for Pharmacists (2010)
Kunešová Latina pro farmaceuty (1998)
Kabrt, Valach, Šumbera Latina pro studující lékařství a farmacie (1958)
Quitt, Kucharský Latinská mluvnice (1972)

Angličtina

Angličtina CD-ROM
Mánek Textová učebnice angličtiny pro farmaceuty (1994, 2001)
Havlíčková, Dostálová, Katerová English for Pharmacy and Medical Bioanalytics (2008)
Hewings Advanced grammer in use (2005)
McCarthy English vocabulary in use - advanced (2005)
McCarthy English vocabulary in use - upper-intermediate (2012)
Murphy Essential Grammar in use (2013)
Murphy English grammar in use - elementary (2009)
English Conversation Practice (2008)
Strnadová Mluvnice angličtiny (1996)

Němčina

Němčina CD-Rom
Dusilová, Ebel, Goedert, Vachalovská Cvičebnice německé gramatiky (1994)
Zahradníčková Textová učebnice jazyka německého pro farmaceuty (1984)
Zahradníčková Textová učebnice němčiny pro studenty FaF - 1. část - odborné texty (2002)
Zahradníčková Textová učebnice němčiny pro studenty FaF - 1. část - odborné texty (2005)
Zahradníčková Textová učebnice němčiny pro studenty FaF - 2. část - slovník (2003)
Beneš, Jungwirth, Kouřimská, Zapletal Praktická mluvnice němčiny

Francouzština

Kunešová Le Français pour les pharmaciens (2005)
Taišlová Mluvnice francouzštiny (2002)
Taišlová Mluvnice francouzštiny - pracovní sešit (2002)

Ruština

Holštejnová, Zahradníčková Textová učebnice ruštiny pro farmaceuty 1. část - odborné texty (1993)
Holštejnová Textová učebnice ruštiny pro farmaceuty 2. část - slovník (1993)
Leška, Veselý Přehled ruského tvarosloví (1982)
Hanusová, Pleský Mluvená ruština (1973)
Choděra a kol. Ruská konverzace (1966)
Barnet, Klikarová, Turková, Vacková, Zolotovová Ruština pro pokročilé (1983)
Rozkovcová, Hanusová, Starý Ruština pro vědecké a odborné pracovníky (1979)
Ovsjannikov Základy lékařské ruštiny (1987)
Herzer Českoněmecký slovník (1-3)
Sterzinger Encyklopedický slovník německo-český (1-4)
Der Neue Brockhaus (1-4 + Atlas)

Slovníky

4000 nejužívanějších slov ruského jazyka (1979)
Nicholas Americko-český slovník (1998)
Šaturová-Seppová Anglické skratky (1984)
Fronek Anglicko-český česko-anglický slovník (1999)
Anglicko-český česko-anglický slovník (1971)
Mindl Anglicko-český chemický a chemicko-technologický slovník (2007)
Murray Anglicko-český lékařský terminologický slovník (1995)
Topilová Anglicko-český, česko-anglický lékařský slovník (1999)
Kropáček Arabsko-český česko-arabský slovník (1972)
Bulharsko-český slovník (1959)
Mindl Česko-anglický chemický a chemicko-technologický slovník (2007)
Poldauf Česko-anglický slovník (1965)
Sedláček Česko-anglický stomatologický slovník (2007)
Vomáčková Česko-francouzský technický slovník (1978)
Rosendorfský Česko-italský slovník (1960)
Siebenschein Česko-německý slovník (1968)
Naxerová Česko-německý technický slovník (1971)
Ryšánková Česko-polská konverzace (1969)
Wolfson, Miščenko Česko-ruský chemický slovník (1977)
Pavlovič Česko-ruský slovník (1967)
Česko-ruský slovník (1968)
Wolfson Česko-ruský slovník chemicko-technologický (1973)
Český slovník věcný a synonymický (1969)
Dictionarium bibliothecarii practicum (ad usum internationalem in XX linguis) (1970)
Diderot všeobecná encyklopedie 8 svazků (1999)
Čermák, Lindroosová Finsko-český a česko-finský slovník (1986)
Fracouzsko-český technický slovník (1963)
Bubnová, Hořejší Francouzsko-český česko-francouzský slovník (1968)
Francouzsko-český česko-francouzský slovník (1998)
Rosendorfský Italsko-český slovník (1969)
Jak se to řekne německy? (1975)
Lékařský slovník anglicko-český, česko-anglický (1985)
Macmillan English Dictionary for Advanced Learners (2002)
Macmillan English Dictionary for Advanced Learners - CDROM
Hradský, Blaskovics Maďarsko-český česko-maďarský slovník (1968)
Jouklová Malý anglicko-český česko-anglický technický slovník (1970)
Widimský Německo-český česko německý slovník (1970)
Německo-český česko-německý slovník (1999)
Siebenschein Německo-český slovník I. II. (1970)
Německo-český technický slovník (1983)
Pravidla českého pravopisu (1993)
Křečan, Bláha Rumunsko-český česko rumunský slovník (1971)
Rusko-český česko ruský kapesní slovník (1968)
Hutrová Rusko-český ekonomický slovník (1977)
Vlček Rusko-český slovník (1968)
Rusko-český technický slovník 1. 2. (1974)
Slovník anglicko-český česko-anglický (1998)
Klimeš Slovník cizích slov (1998)
Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (1978)
Slovník spisovnéjo jazyka českého, 4 díly (1971)
Školní rusko český slovník (1968)
Velký anglicko-český slovník 1,2 (1991)
Wahrig Deutches Wörterbuch (1968)
Britannica Concise Encyclopedia (2003)
Clugston Dictionary of Science (2009)
Diderot všeobecná encyklopedie - 8 svazků (1999)
Encyclopedia Britannica CDROM
Encyklopedický slovník 1, 2, 3 (1981)
Eyewitness World Atlas CDROM
Filozofický slovník (1981)
Rybár Praha. Průvodce - informace - fakta (1975)
Malá encyklopédia spisovateľov světa (1978)
Barandovská-Frank Úvod do interlingvistiky (1995)
Technický naučný slovník - 7 dílů (1981)

Ostatní

50 rokov Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave (2002)
Honzáková, Romportl Čteme je správně? Slovníček výslovnosti cizích jmen (1981)
Pludek Český král Karel (1978)

© Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové, Česká republika
Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. | Powered by Kentico